Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 708/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi