Регламент за изпълнение (ЕС) № 708/2011 на Комисията от 20 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци