Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019