Odluka (EU) 2019/1312 Europske središnje banke od 22. srpnja 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/22)