Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 631/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi