Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2017/663 z 3. apríla 2017, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Švédskym kráľovstvom