Besluit (EU, Euratom) 2017/663 van de Raad van 3 april 2017 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Zweden