Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2017/663 tat-3 ta' April 2017 li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Iżvezja, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew