Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2017/663 (2017. gada 3. aprīlis), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Zviedrijas Karaliste