2017 m. balandžio 3 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/663, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Švedijos Karalystės pasiūlytas narys