Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2017/663 af 3. april 2017 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Sverige