Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group) (Text av betydelse för EES) 2021/C 6/08