Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1249 af 2. september 2020 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej