2011/154/EU: Kommissionens afgørelse af 9. marts 2011 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien