Veci T-84/10 R a T-223/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z  25. júna 2010 — Regione Puglia/Komisia ( „Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci Spoločenstva — Oznámenie o dlhu — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“ )