Věc T-84/10 R a T-223/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. června 2010 — Regione Puglia v. Komise ( „Předběžná opatření — Rozhodnutí o snížení finanční podpory Společenství — Oznámení o dluhu — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“ )