Ansökningsomgång för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området kärnteknisk forskning och utbildning