Uredba Vijeća (EU) 2020/231 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1977 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima