2010/243/: Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s