BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Miguel Viegas