2016 m. birželio 2 d. Teismo sprendimas byloje E-24/15 – Walter Waller prieš Liechtensteinische Invalidenversicherung (Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas – Reglamento (EB) Nr. 987/2009 87 straipsnio 2 dalis – Privalomas medicininės išvados pobūdis)