Komisijas Regula (ES) Nr. 107/2010 ( 2010. gada 8. februāris ) par atļauju izmantot Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kā piedevu gaļas cāļu barībai (atļaujas turētājs Kemin Europa N.V .) (Dokuments attiecas uz EEZ)