Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно създаването на евро-средиземноморска зона за свободна търговия (2006/2173(INI))