2020 m. balandžio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/510, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 113, 2020 m. balandžio 8 d.)