Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2129, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta