Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2012/256/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия