Kohtuasi F-77/12: 23. juulil 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon