Věc F-77/12: Žaloba podaná dne 23. července 2012 — ZZ v. Komise