Det Blandede Udvalg EU-PLO's afgørelse nr. 1/2016 af 18. februar 2016 om erstatning af protokol nr. 3 til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde [2016/1256]