Priopćenje mađarskog ministra nacionalnog razvoja u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika