A Bizottság határozata (2003. december 11.) a háziméhek ( Apis mellifera és Bombus spp.) egyes harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításáról, valamint a 2000/462/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2003) 4623. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2003/881/EK)