Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission yleissopimusalueella sovellettavista säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta