Σύσταση της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Παλαιστινιακή Αρχή, της 14ης Απριλίου 2013 , για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας