Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) Text av betydelse för EES