Affaire T-552/11: Recours introduit le 24 octobre 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission européenne