Förstainstansrättens beslut av den 25 september 2002 i mål T-178/01: Di Lenardo Adriano SRL mot Europeiska gemenskapernas kommission (Bananer – Förordning nr 896/2001 – Talan om ogiltigförklaring – Person som berörs personligen – Upptagande till sakprövning)