Kawża C-692/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Ottubru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Portugall) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Eżenzjonijiet – Artikolu 135(1)(b) u (d) – Tranżazzjonijiet dwar l-għoti u n-negozjar ta’ krediti kif ukoll għall-immaniġġar ta’ krediti – Tranżazzjonijiet li jirrigwardaw id-djun, bl-eċċezzjoni tal-irkupru ta’ djun – Trasferiment bi ħlas, favur terz, ta’ pożizzjoni fi proċedura għall-irkupru forzat ta’ dejn irrikonoxxut minn deċiżjoni ġudizzjarja)