Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych i wyrównawczych obowiązujących w odniesieniu do przywozu rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy jednego przedsiębiorstwa objętego stawką cła antydumpingowego dla nieobjętych próbą przedsiębiorstw współpracujących oraz stawką ostatecznego cła wyrównawczego dla przedsiębiorstw niewspółpracujących 2021/C 32/09