Bericht betreffende de antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China: naamswijziging van een onderneming waarop het antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen en het definitieve compenserende recht voor niet-medewerkende ondernemingen van toepassing zijn 2021/C 32/09