Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP (bilag II) og artikel 16, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 (bilag VIII)