C-53/18. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonio Pasquale Mastromartino kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Előzetes döntéshozatal — A pénzügyi eszközök piacai — 2004/39/EK irányelv — 8., 23., 50. és 51. cikk — Hatály — Székhelyen kívüli ajánlattételre engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadó — Valamely büntetőeljárásban vádlott jogállású ügynök — A tevékenység folytatásától való ideiglenes eltiltás lehetőségét előíró nemzeti jogszabály — Alapvető szabadságok — Kizárólag belső jellegű helyzet — Alkalmazhatatlanság)