Causa T-308/15: Ricorso proposto il 3 giugno 2015 — Reisenthel/UAMI (keep it easy)