Evropska strategija za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o evropski strategiji za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij