Európska stratégia pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí Uznesenie Európskeho parlamentu z  22. septembra 2010 o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí