Strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a regiunilor slab populate Rezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate