Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони