Zadeva T-16/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – APF/Parlament (Pravo institucij – Evropski parlament – Sklep o dodelitvi donacij politični stranki – Predhodno financiranje, določeno v višini 33 % najvišjega zneska dodeljene donacije – Obveznost predložiti bančno garancijo za predhodno financiranje – Finančna uredba – Pravila uporabe finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja – Sorazmernost – Zloraba pooblastil)