Lieta T-16/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 11. jūlija spriedums – APF/Parlaments (Institucionālās tiesības – Eiropas Parlaments – Lēmums par subsīdijas piešķiršanu politiskai partijai – Priekšfinansējums, kas noteikts 33 % apmērā no piešķirtās subsīdijas maksimālā apmēra – Pienākums sniegt priekšfinansējuma bankas garantiju – Finanšu regula – Finanšu regulas īstenošanas noteikumi – Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu – Samērīgums – Pilnvaru nepareiza izmantošana)