Дело T-16/17: Решение на Общия съд от 11 юли 2018 г. — APF/Парламент (Институционално право — Европейски парламент — Решение, с което се предоставя субсидия на политическа партия — Предварително финансиране, определено на 33 % от максималния размер на предоставената субсидия — Задължение за представяне на банкова гаранция за предварителното финансиране — Финансов регламент — Правила за прилагане на Финансовия регламент — Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище — Пропорционалност — Злоупотреба с власт)