Rakstisks jautājums E-007771/11 Derk Jan Eppink (ECR) Komisijai. Nefinansiāla darījumu partnera definīcija saskaņā ar priekšlikumu Regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (EMIR)